May 24, 2019   5:22 a.m. Ela
Academic information system

Projects


Príprava polymérnych kompozitov so spevňujúcou zložkou vo forme kvázikryštalických častíc a štúdium ich vlastností

Supervisor: Ing. Libor Ďuriška, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Polymérne kompozity na báze štandardných a inžinierskych plastov obsahujúce kvázikryštalické častice ako spevňujúcu zložku našli uplatnenie v oblasti technológií 3D tlače. Cieľom predkladaného vedeckého projektu je príprava takýchto kompozitov, kde matricu bude tvoriť polyamid 66, resp. polykarbonát. Pozornosť bude venovaná jednak príprave spevňujúcich kvázikryštalických častíc na báze AlCuFe s veľkosťou približne 50mikrometrov, ako aj následnej príprave kompozitného granulátu, ktorý bude použitý na prípravu vzoriek technológiou vstrekovania. Predkladaný vedecký projekt sa okrem výroby polymérnych kompozitov bude zaoberať aj štúdiom ich vlastností.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project identification:QCPAPC
Project status:Successfully completed
Project start date :20. 03. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Libor Ďuriška, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ