18. 11. 2019  22:20 Eugen
Akademický informační systém

Projekty


Modelovanie a štúdium hydrodynamiky a prestupu kyslíka v airlift bioreaktore.

Garant: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Použitie air lift reaktorov v biotechnológiách sa stáva v poslednej dobe stále viac rozšíreným. Napriek tomu, väčšina prác publikovaných v literatúre sa zaoberá štúdiom správania ALR reaktora iba v modelových systémoch voda ? vzduch. Cieľom projektu je štúdium hydrodynamiky a prestupu kyslíka vo fermentačných air lift bioreaktoroch. Bude zostavený matematický model takéhoto reaktora, a pomocou neho a experimentov v ALR rozdielnej veľkosti (10, 40, 200 litrov) bude vykonaná štúdia vplyvu reálnych fermentačných podmienok na hydrodynamický režim ALR (zádrže plynu, cirkulačné rýchlosti, rýchlosť prestupu kyslíka cez fázové rozhranie) a zväčšovanie mierky takéhoto bioreaktora.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikace projektu:1/3573/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0