14. 12. 2019  22:34 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie a štúdium hydrodynamiky a prestupu kyslíka v airlift bioreaktore.

Garant: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Použitie air lift reaktorov v biotechnológiách sa stáva v poslednej dobe stále viac rozšíreným. Napriek tomu, väčšina prác publikovaných v literatúre sa zaoberá štúdiom správania ALR reaktora iba v modelových systémoch voda ? vzduch. Cieľom projektu je štúdium hydrodynamiky a prestupu kyslíka vo fermentačných air lift bioreaktoroch. Bude zostavený matematický model takéhoto reaktora, a pomocou neho a experimentov v ALR rozdielnej veľkosti (10, 40, 200 litrov) bude vykonaná štúdia vplyvu reálnych fermentačných podmienok na hydrodynamický režim ALR (zádrže plynu, cirkulačné rýchlosti, rýchlosť prestupu kyslíka cez fázové rozhranie) a zväčšovanie mierky takéhoto bioreaktora.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:1/3573/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0