15. 8. 2020  3:02 Marcela
Akademický informační systém

Projekty


Objektívna metóda návrhu montovaného výrobku a montážneho systému.

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Montáž na Slovensku bude hlavnou priemyslovou aktivitou. Slovensko bude vyrábať a hlavne montovať najviac automobilov na 1000 obyvateľov. Úroveň konštrukcie výrobkov z hľadiska nomtáže je na celom svete nedostatočná. Používané metódy DFA (Design for Assembly) sú subjektívne alebo relatívne. Chýbajú objektívne metódy opierajúce sa o zákony mechaniky a matematiky. Prvé práce v tejto oblasti sme urobili. Montážne systémy dovážané na Slovensko, hlavne pre finálnu montáž majú nízku úroveň humanizácie.Cieľom projektu je odstrániť uvedené nedostatky vypracovaním dvoch metodík. Ďalej nadviazať na spoluprácu s výrobcami automobilov s cieľom zapojiť slovenskú inteligenciu do aktuálnych problémov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
Identifikace projektu:1/3163/06
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
zodpovedný riešiteľ