Nov 15, 2019   7:51 p.m. Leopold
Academic information system

Projects


Hodnotenie faktorov technologických operácií pri výrobe protipožiarnych dverí

Supervisor: Mgr. Michaela Prachová, PhD., MBA


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na hodnotenie zdravotných a bezpečnostných rizík pri technologických operáciách výroby protipožiarnych dverí tak, aby poskytol ucelený pohľad na pracovné prostredie, determinoval problémové oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci jednotlivých pracovných úkonov. Účelom projektu je aj navrhnutie intervencií smerujúcich k zlepšeniu a skvalitneniu výrobného procesu, ako aj zabezpečenia lepších zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku danej firmy.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project identification:AFTOPSD
Project status:Successfully completed
Project start date :20. 03. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Mgr. Michaela Prachová, PhD., MBAzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ