22. 10. 2019  5:55 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Hodnotenie faktorov technologických operácií pri výrobe protipožiarnych dverí

Garant: Mgr. Michaela Prachová, PhD., MBA


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na hodnotenie zdravotných a bezpečnostných rizík pri technologických operáciách výroby protipožiarnych dverí tak, aby poskytol ucelený pohľad na pracovné prostredie, determinoval problémové oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci jednotlivých pracovných úkonov. Účelom projektu je aj navrhnutie intervencií smerujúcich k zlepšeniu a skvalitneniu výrobného procesu, ako aj zabezpečenia lepších zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku danej firmy.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:AFTOPSD
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Michaela Prachová, PhD., MBAzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ