15. 11. 2019  10:43 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


Získavanie znalostí z výrobných dát procesnej úrovne pre potreby riadenia procesov

Garant: Ing. Veronika Grígelová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Roboty uľahčujú a urýchľujú prácu. V mnohých oblastiach vrátane automobilového priemyslu sú schopné nahradiť človeka. Napriek tomu sa nemožno vyhnúť určitej miere ich chybovosti a výpadkov. Predchádzanie výpadkom a včasné zásahy sú možné iba pri komplexnej znalosti výrobného procesu. Hlavným cieľom tohto projektu je maximalizovať znalosť vybraného výrobného procesu v automobilovom priemysle a na základe zostrojeného dátového modelu vyhľadávať príčiny porúch a predikovať výskyt výpadkov. S automatizáciou súvisí aj zvyšujúca sa úroveň informatizácie. Veľké množstvá údajov o procesoch však majú firmy problém správne zberať, ukladať a využiť. Tento problém snaží riešiť technológia BigData, ktorá sa zaoberá prácou s veľkými dátovými sadami. Ďalším cieľom tohto projektu preto bude navrhnúť metodiku využitia postupov BigData pri zbere,ukladaní a využití dát vo vybranom výrobnom procese.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:ZZVDPU
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:20. 03. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Veronika Grígelová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jela Abasováspoluriešiteľ