Dec 14, 2019   9:26 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Projects


Získavanie znalostí z výrobných dát procesnej úrovne pre potreby riadenia procesov

Supervisor: Ing. Veronika Grígelová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Roboty uľahčujú a urýchľujú prácu. V mnohých oblastiach vrátane automobilového priemyslu sú schopné nahradiť človeka. Napriek tomu sa nemožno vyhnúť určitej miere ich chybovosti a výpadkov. Predchádzanie výpadkom a včasné zásahy sú možné iba pri komplexnej znalosti výrobného procesu. Hlavným cieľom tohto projektu je maximalizovať znalosť vybraného výrobného procesu v automobilovom priemysle a na základe zostrojeného dátového modelu vyhľadávať príčiny porúch a predikovať výskyt výpadkov. S automatizáciou súvisí aj zvyšujúca sa úroveň informatizácie. Veľké množstvá údajov o procesoch však majú firmy problém správne zberať, ukladať a využiť. Tento problém snaží riešiť technológia BigData, ktorá sa zaoberá prácou s veľkými dátovými sadami. Ďalším cieľom tohto projektu preto bude navrhnúť metodiku využitia postupov BigData pri zbere,ukladaní a využití dát vo vybranom výrobnom procese.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:ZZVDPU
Project status:Successfully completed
Project start date :20. 03. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Veronika Grígelová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jela Abasováspoluriešiteľ