22. 10. 2019  5:24 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Získavanie znalostí z výrobných dát procesnej úrovne pre potreby riadenia procesov

Garant: Ing. Veronika Grígelová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Roboty uľahčujú a urýchľujú prácu. V mnohých oblastiach vrátane automobilového priemyslu sú schopné nahradiť človeka. Napriek tomu sa nemožno vyhnúť určitej miere ich chybovosti a výpadkov. Predchádzanie výpadkom a včasné zásahy sú možné iba pri komplexnej znalosti výrobného procesu. Hlavným cieľom tohto projektu je maximalizovať znalosť vybraného výrobného procesu v automobilovom priemysle a na základe zostrojeného dátového modelu vyhľadávať príčiny porúch a predikovať výskyt výpadkov. S automatizáciou súvisí aj zvyšujúca sa úroveň informatizácie. Veľké množstvá údajov o procesoch však majú firmy problém správne zberať, ukladať a využiť. Tento problém snaží riešiť technológia BigData, ktorá sa zaoberá prácou s veľkými dátovými sadami. Ďalším cieľom tohto projektu preto bude navrhnúť metodiku využitia postupov BigData pri zbere,ukladaní a využití dát vo vybranom výrobnom procese.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:ZZVDPU
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Veronika Grígelová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jela Abasováspoluriešiteľ