May 26, 2019   3:31 a.m. Dušan
Academic information system

Projects


Návrh SMART zariadenia pre zber a vyhodnocovanie vybraných parametrov procesnej kvapaliny

Supervisor: Ing. František Jurina


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt sa zameriava na vytvorenie monitorovacieho zariadenia, pomocou ktorého bude možné v reálnom čase sledovať vybrané parametre procesnej kvapaliny a vykonávať nápravné opatrenia. Medzi vybrané parametre patrí: • hodnota pH procesnej kvapaliny, • hodnota koncentrácie procesnej kvapaliny, • teplota procesnej kvapaliny,
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project identification:SMART UVTE
Project status:Successfully completed
Project start date :20. 03. 2018
Project close date:30. 12. 2018
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. František Jurinazodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor