May 27, 2019   8:09 a.m. Iveta
Academic information system

Projects


Porovnanie možností technických zariadení pre využitie hlbokých neurónových sietí určených na klasifikáciu obrazu

Supervisor: Ing. Marcel Nikmon


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným cieľom projektu je posúdenie možností praktického využitia neurónových sietí. V prvej fáze projektu sa vykonala analýza možností implementácie. Táto analýza zahŕňala nájdenie dôležitých parametrov takýchto zariadení. Pre nás najdôležitejšie parametre sú výkonnosť pri trénovaní hlbokých neurónových sietí, výkonnosť pri využívaní hlbokých neurónových sietí a cena. Druhá fáza projektu spočíva v návrhu architektúry hlbokej neurónovej siete. Táto sieť bude využívaná v celom projekte. Návrh siete aj implementácia prebehne za pomoci softvéru Matlab, na ktorý máme celouniverzitnú licenciu.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:TECH-NN-KO
Project status:In process of execution
Project start date :20. 03. 2018
Project close date:30. 04. 2019
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Marcel Nikmonzodpovedný riešiteľ