23. 10. 2019  11:59 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Porovnanie možností technických zariadení pre využitie hlbokých neurónových sietí určených na klasifikáciu obrazu

Garant: Ing. Marcel Nikmon


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je posúdenie možností praktického využitia neurónových sietí. V prvej fáze projektu sa vykonala analýza možností implementácie. Táto analýza zahŕňala nájdenie dôležitých parametrov takýchto zariadení. Pre nás najdôležitejšie parametre sú výkonnosť pri trénovaní hlbokých neurónových sietí, výkonnosť pri využívaní hlbokých neurónových sietí a cena. Druhá fáza projektu spočíva v návrhu architektúry hlbokej neurónovej siete. Táto sieť bude využívaná v celom projekte. Návrh siete aj implementácia prebehne za pomoci softvéru Matlab, na ktorý máme celouniverzitnú licenciu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:TECH-NN-KO
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Marcel Nikmonzodpovedný riešiteľ