Oct 20, 2019   8:17 a.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Štúdium mikromechanizmu lomu kryogénne spracovanej nástrojovej ocele Vanadis 6

Supervisor: Ing. Juraj Ďurica


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predložený projekt je zameraný na skúmanie odolnosti ocele Vanadis 6 v stave po rôznych režimoch kryogénneho spracovania a popúšťania, proti iniciácii a šíreniu krehkého porušenia. Skúmanie týchto vlastností je jednou z čiastkových úloh pre splnenie cieľov vytýčených v dizertačnej práci žiadateľa.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project identification:FRACTUREMICROMECHANISM
Project status:Successfully completed
Project start date :20. 03. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuricazodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor