15. 10. 2019  3:40 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium mikromechanizmu lomu kryogénne spracovanej nástrojovej ocele Vanadis 6

Garant: Ing. Juraj Ďurica


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predložený projekt je zameraný na skúmanie odolnosti ocele Vanadis 6 v stave po rôznych režimoch kryogénneho spracovania a popúšťania, proti iniciácii a šíreniu krehkého porušenia. Skúmanie týchto vlastností je jednou z čiastkových úloh pre splnenie cieľov vytýčených v dizertačnej práci žiadateľa.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:FRACTUREMICROMECHANISM
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuricazodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor