Oct 20, 2019   8:46 a.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Návrh programu na zlepšenie spokojnosti a motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch na území Slovenskej republiky

Supervisor: Ing. Mgr. Richard Jurenka, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na návrh programu na zlepšenie spokojnosti a motivácie zamestnancov v podmienkach vybraných priemyselných podnikov na území Slovenskej republiky. Predkladaný projekt sústreďuje svoju pozornosť na identifikáciu a vymedzenie hlavných predností, ktoré vyplývajú z podpory spokojnosti a motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch. Projekt špecificky upriamuje svoju pozornosť na nefinančné ukazovatele, ktorými môže daný podnik cielene ovplyvniť stimuláciu pracovného nasadenia zamestnancov, zvýšenie pracovnej výkonnosti zamestnancov, zníženie ich neprítomnosti na pracovisku, minimalizovaním fluktuácie a v konečnom dôsledku tento program poskytne priestor aj pre vytvorenie vyváženosti medzi pracovným a osobným životom každého zamestnanca. Jedným zo základných cieľov návrhu programu je posilnenie vzťahu medzi zamestnancom na jednej strane a priemyselným podnikom na druhej strane, pričom toto posilnenie sa premietne aj v zlepšení imidžu priemyselného podniku na trhu práce.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Project identification:NP-ZSM
Project status:Not approved
Project start date :20. 03. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Mgr. Richard Jurenka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor