Oct 14, 2019   10:04 a.m. Boris
Academic information system

Projects


Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy Akronym

Supervisor: Ing. Štefan Šimon


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na návrh mechanickej časti vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy - UPTP (obrábanie, vŕtanie, brúsenie atď.), ktoré nachádzajú aplikáciu pri spracovaní ťažko-obrobiteľných materiálov. Mechanická časť vibračného systému zabezpečuje transformáciu elektrického signálu na mechanické kmitanie s vysokou frekvenciou (20 kHz a viac) a prenos mechanických kmitov na nástroj vykonávajúci technologický proces. Efektivita a kvalita UPTP závisia na parametroch kmitania nástroja - amplitúda a frekvencia. Hlavným cieľom je preto vytvoriť relevantné počítačové modely mechanickej časti vibračného systému a na základe výsledkov počítačových simulácií analyzovať jeho vlastnosti. Na poznatky získané z týchto simulácií budú nadväzovať ďalšie výskumné aktivity, ktoré budú viesť k návrhu vibračného systému s adaptívnym autorezonančným riadením pre UPTP.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:VS-UPTP
Project status:Not approved
Project start date :20. 03. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Štefan Šimonzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor