23. 10. 2019  23:26 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Zraniteľnosť IoT zariadení v rámci konceptu Industry 4.0

Garant: Ing. Tibor Horák


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rýchly rast zariadení IoT spôsobuje rôzne bezpečnostné problémy. Preto hlavným cieľom projektu je otestovať IoT zariadenie z hľadiska bezpečnosti a tým určiť aj mieru zraniteľnosti zariadenia. Väčšina moderných priemyselných podnikov sa zaoberá reguláciou veličín a ich efektívnou spotrebou, preto je projekt zameraný na Súpravu na inteligentnú reguláciu vykurovania objektu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:ZiotZ
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Tibor Horákzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor