19. 6. 2019  9:39 Alfréd
Akademický informační systém

Projekty


OBSAHOVÁ PRÍPRAVA UČEBNÝCH TEXTOV PRE AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV

Garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Príprava obsahovej náplne predmetov I. a II. ročník inžinierskeho štúdia novo akreditovaného študijného programu TZB. Rozpracovanie základných téz prednášok predmetov teoretického základu programu vo forme e ? learning a špeciálnych odborných predmetov naväzujúcich na teoretický základ. Vypracovanie nosných téz pre cvičenia konštrukčného charakteru s individuálnym zadaním podložené literárnou rešeršou a pokynmi pre spracovanie, ktorých forma konzultácií bude prostredníctvom on ? line prístupu.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra technických zariadení budov (SvF)
Identifikace projektu:3/4105/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0