19. 6. 2019  13:17 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


OBSAHOVÁ PRÍPRAVA UČEBNÝCH TEXTOV PRE AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV

Garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Príprava obsahovej náplne predmetov I. a II. ročník inžinierskeho štúdia novo akreditovaného študijného programu TZB. Rozpracovanie základných téz prednášok predmetov teoretického základu programu vo forme e ? learning a špeciálnych odborných predmetov naväzujúcich na teoretický základ. Vypracovanie nosných téz pre cvičenia konštrukčného charakteru s individuálnym zadaním podložené literárnou rešeršou a pokynmi pre spracovanie, ktorých forma konzultácií bude prostredníctvom on ? line prístupu.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra technických zariadení budov (SvF)
Identifikácia projektu:3/4105/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0