19. 10. 2019  16:29 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Získavanie znalostí z dát pre účely zabezpečenia plynulosti výrobného procesu

Garant: Ing. Ján Jánošík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na spracovanie, vyhodnocovanie a získavanie znalostí z dát, ktoré sú generované produkčnými a kontrolnými systémami v priemyselnom podniku pomocou Business Intelligence nástrojov a to primárne pre účely zabezpečenia predchádzania výpadkov výrobných zariadení ovplyvňujúcich plynulý tok výrobného procesu. Výskumným cieľom projektu „Získavanie znalostí z dát pre účely zabezpečenia plynulosti výrobného procesu“ je pripraviť a navrhnúť proces zberu, spracovania a vyhodnocovania dát generovaných produkčnými systémami a zároveň navrhnúť proces získavania znalostí z dát na účely tvorby predikčných modelov výpadkov zariadení ovplyvňujúcich plynulosť výrobného procesu.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:ZZDZPV
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Ján Jánošíkzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor