22. 10. 2019  3:08 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Integrácia výrobnej linky s platformou Wonderware

Garant: Ing. Andrea Václavová


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom tohto projektu je vytvoriť komunikáciu medzi softvérom Wonderware a modelom výrobnej linky pomocou DA Serveru.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:INTEGWON
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:20. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Tibor Horákspoluriešiteľ
Ing. Andrea Václavovázodpovedný riešiteľ