Jul 16, 2019   12:55 p.m. Drahomír
Academic information system

Projects


Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania

Supervisor: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:MTF STU v Trnave bola zaradená medzi výskumné fakulty univerzitného typu s odsúhlasením nových študijných programov ako napr. Integrovaná bezpečnosť, Mechatronika v technologických zariadeniach, Výrobné technológie a výrobný manažment, ďalšie programy zamerané na špeciálne technológie, materiály, ale i otázky manažmentu v priemysle. Na fakulte pribudli laboratória pre materiálový výskum či automatizáciu, ktoré priniesli inovácie do študijných programov fakulty. Akvizičný program akademickej knižnice má v prioritách zabezpečiť literatúru na študijné programy fakulty v súlade s jej profilom tak, aby sa stali účelnou podporou vzdelávania a výskumu. Znalostná knižnica založená na zvýšenom využívaní poznatkov vytvára pridanú hodnotu v cieľových aktivitách inštitúcie a nadobúda vlastnosti komodít, ktoré efektívnym spôsobom kreujú jej prostredie. Úlohou informačného zabezpečenia oblastí výskumu a vzdelávania v akademickom prostredí je poskytovanie literatúry cieľovej skupine. Akademické knižnice ako tradičné informačné inštitúcie na univerzitách podporujú predovšetkým dve základné funkcie univerzity – výskum a výučbu. Skladbou svojich služieb zatraktívňujú ponuku vzdelávania a výskumu. Každé vzdelávanie i výskum však musia byť podporené kvalitnou literatúrou a zdrojmi, ktoré im zabezpečuje práve akademická knižnica. Premysleným akvizičným programom sa knižnice stávajú súčasťou vzdelávacej a výskumnej základne školy.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Division of Knowledge Management (MTF)
Project identification:18-513-03975
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 07. 2018
Project close date:15. 12. 2018
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Iveta Hrubšováspoluriešiteľ