19. 6. 2019  8:47 Alfréd
Akademický informační systém

Projekty


Teória tvorby inteligentných fasádnych stavebných prvkov s využívaním prirodzených fyzikálnych javov a jej aplikácia v procese modernizácie ľahkých fasád budov

Garant: prof. Ing. Milan Bielek, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Systémové znaky technickej stránky modernej architektúry. Teória tvorby fasádnych stavebných prvkov inteligentných budov charakteru členov obvodov automatizovaného systému riadenia budovy so schopnosťou využívať prirodzené fyzikálne javy. Fyzikálna teória prirodzených medzipriestorov. Energetické nárazové medzipriestory. Teplotné medzipriestory. Aerodynamická kvantifikácia medzipriestorov. Model vonkajšej klímy - testovacie referenčné roky. Aerodynamická kvantifikácia budov pre fyzikálnu teóriu medzipriestorov. Teplotný, aerodynamický a energetický režim prirodzených fyzikálnych medzipriestorov. Vývoj a experimentálne overenie nových stavebných prvkov fasád. Teória konštrukčnej tvorby modernizovaných fasád s využívaním prirodzených fyzikálnych javov na základe teórie medzipriestorov - dvojité transparentné fasády budov. Energetická efektívnosť procesu modernizácie ľahkých fasád - úspory energie. Kvantifikácia redukcie objemu techniky prostredia budov. Energetická návratnosť investície.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:APVV-20-044405
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:02. 05. 2006
Datum ukončení projektu:31. 05. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0