27. 6. 2019  3:57 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Teória tvorby inteligentných fasádnych stavebných prvkov s využívaním prirodzených fyzikálnych javov a jej aplikácia v procese modernizácie ľahkých fasád budov

Garant: prof. Ing. Milan Bielek, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Systémové znaky technickej stránky modernej architektúry. Teória tvorby fasádnych stavebných prvkov inteligentných budov charakteru členov obvodov automatizovaného systému riadenia budovy so schopnosťou využívať prirodzené fyzikálne javy. Fyzikálna teória prirodzených medzipriestorov. Energetické nárazové medzipriestory. Teplotné medzipriestory. Aerodynamická kvantifikácia medzipriestorov. Model vonkajšej klímy - testovacie referenčné roky. Aerodynamická kvantifikácia budov pre fyzikálnu teóriu medzipriestorov. Teplotný, aerodynamický a energetický režim prirodzených fyzikálnych medzipriestorov. Vývoj a experimentálne overenie nových stavebných prvkov fasád. Teória konštrukčnej tvorby modernizovaných fasád s využívaním prirodzených fyzikálnych javov na základe teórie medzipriestorov - dvojité transparentné fasády budov. Energetická efektívnosť procesu modernizácie ľahkých fasád - úspory energie. Kvantifikácia redukcie objemu techniky prostredia budov. Energetická návratnosť investície.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-20-044405
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:02. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0