22. 10. 2020  15:03 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Spresnenie opisu viaczložkovej rovnováhy kvapalina ? para a kvapalina ? kvapalina pre potreby separácie kvapalín destiláciou, extrakciou a extrakčnou destiláciou.

Garant: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Spresniť opis rovnováhy dvojfázových viaczložkových sústav typu kvapalina ? para a kvapalina ? kvapalina s využitím binárnych a ternárnych rovnovážnych údajov. Rozšíriť metódu korelácie trojzložkových rovnovážnych údajov dvojfázových systémov typu kvapalina ? para a kvapalina ? kvapalina formou univerzálneho ternárneho príspevku. Preskúmať vplyv ternárnej korekcie vyhodnotenej z ternárnych rovnovážnych údajov kvapalina ? para a kombinovaných údajov kvapalina ? para a kvapalina ? kvapalina na spresnenie predpovede komplexnej dvojfázovej štvorzložkovej rovnováhy. Výpočty aplikovať pre systémy súvisiace so separáciou BTX aromátov zmesovými extrakčnými rozpúšťadlami. Simulácia rektifikačnej kolóny na delenie modelovej zmesi alkán ? aromát v prítomnosti extrakčného rozpúšťadla s využitím originálnych parametrov GE rovníc. Zostavenie Residue curve map delenej zmesi a vyšetrovanie oblasti obmedzenej miešateľnosti zložiek a jej vplyvu na ostrosť delnia modelovej zmesi pri rektifikácii.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikace projektu:
1/3581/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0