18. 9. 2019  19:52 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Spresnenie opisu viaczložkovej rovnováhy kvapalina ? para a kvapalina ? kvapalina pre potreby separácie kvapalín destiláciou, extrakciou a extrakčnou destiláciou.

Garant: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Spresniť opis rovnováhy dvojfázových viaczložkových sústav typu kvapalina ? para a kvapalina ? kvapalina s využitím binárnych a ternárnych rovnovážnych údajov. Rozšíriť metódu korelácie trojzložkových rovnovážnych údajov dvojfázových systémov typu kvapalina ? para a kvapalina ? kvapalina formou univerzálneho ternárneho príspevku. Preskúmať vplyv ternárnej korekcie vyhodnotenej z ternárnych rovnovážnych údajov kvapalina ? para a kombinovaných údajov kvapalina ? para a kvapalina ? kvapalina na spresnenie predpovede komplexnej dvojfázovej štvorzložkovej rovnováhy. Výpočty aplikovať pre systémy súvisiace so separáciou BTX aromátov zmesovými extrakčnými rozpúšťadlami. Simulácia rektifikačnej kolóny na delenie modelovej zmesi alkán ? aromát v prítomnosti extrakčného rozpúšťadla s využitím originálnych parametrov GE rovníc. Zostavenie Residue curve map delenej zmesi a vyšetrovanie oblasti obmedzenej miešateľnosti zložiek a jej vplyvu na ostrosť delnia modelovej zmesi pri rektifikácii.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:1/3581/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0