14. 12. 2019  3:56 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Filozofické, etické, spoločenské a environmentálne aspekty inžiniersko-technologických a manažérskych aktivít - profesionálna, spoločenská a environmentálna zodpovednosť inžiniera a manažéra.

Garant: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa orientuje na identifikáciu, analýzu a rozpracovanie filozoficko-metodologických, etických (i niektorých legislatívnych) a environmentálnych aspektov budúcich odborných aktivít absolventov Slovenskej technickej univerzity, osobitne Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Praktickým cieľom projektu je aplikácia a integrácia spomínaných aspektov do procesu profesionálnej prípravy inžiniersko-technologických a manažérskych pracovníkov s prihliadnutím na osobitosti chémie a potravinárstva a s dôrazom na princípy odbornej, spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti inžiniera a manažéra.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie manažmentu (FCHPT)
Identifikácia projektu:1/3610/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0