24. 8. 2019  15:26 Bartolomej
Akademický informační systém

Projekty


Určovanie charakteristík presnosti výrobných zariadení, ich produktov a neistoty ich merania.

Garant: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Trojročný projekt v prvej, teoretickej časti analyzuje metódy merania presnosti a určovania neistotoy merania obrábacích strojov so zvláštnym zameraním na obrábacie centrá sústružníckeho a frézarského typu. Ide o všetky známe metódy, od tradičných predpisov koncernu TST, cez normalizované, po metódy využívajúce novú meraciu techniku. Závery získané analýzou aplikuje v druhej časti na meranie presnosti a určovania neistotoy meraniaobrábacích centier sústružníckeho a frézarského typu, ktoré sú k dispozícii na riešiteľskom pracovisku, s využitím disponibilnej meracej techniky a ďalšej meracej techniky, ktorá sa plánuje zakúpiť v období riešenia prvej časti projektu. Experimenty v oblasti merania budú exaktne vyhodnotené s cieľom získania nových poznatkov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
Identifikace projektu:1/3162/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.zodpovedný riešiteľ