Oct 23, 2019   2:13 a.m. Alojza
Academic information system

Projects


Investigation of new active lead-free solder alloy for space industry applications

Supervisor: Ing. Eva Buranská, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Aditívne metódy výroby súčiastok sú vznikajúcou technológiou, ktorá je dostatočne zrelá na to, aby získala významnú pozornosť vo výrobnom sektore, ale je dostatočne nová na to, aby boli presne definované jej environmentálne vplyvy. Vzhľadom na to, že výroba zodpovedá približne za jednu tretinu celosvetových emisií skleníkových plynov (Pachauri, R. K. , Meyer 2014) a mnohé ďalšie environmentálne vplyvy, je dôležité zmerať vplyv výroby a pochopiť ich pôvod. Kvantifikácia toho, ktoré aspekty výrobného procesu spôsobujú najväčšie vplyvy na životné prostredie, umožňuje výrobcom aby uprednostňovali postupy zamerané na udržateľnosť a merateľnosť.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project identification:ATVAIED
Project status:Not approved
Project start date :16. 04. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:5

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Eva Buranská, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ