19. 10. 2019  16:43 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Aditívne technológie výroby súčiastok a ich environmentálny dopad

Garant: Ing. Eva Buranská, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Aditívne metódy výroby súčiastok sú vznikajúcou technológiou, ktorá je dostatočne zrelá na to, aby získala významnú pozornosť vo výrobnom sektore, ale je dostatočne nová na to, aby boli presne definované jej environmentálne vplyvy. Vzhľadom na to, že výroba zodpovedá približne za jednu tretinu celosvetových emisií skleníkových plynov (Pachauri, R. K. , Meyer 2014) a mnohé ďalšie environmentálne vplyvy, je dôležité zmerať vplyv výroby a pochopiť ich pôvod. Kvantifikácia toho, ktoré aspekty výrobného procesu spôsobujú najväčšie vplyvy na životné prostredie, umožňuje výrobcom aby uprednostňovali postupy zamerané na udržateľnosť a merateľnosť.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:ATVAIED
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:16. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eva Buranská, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ