21. 1. 2020  6:00 Vincent
Akademický informační systém

Projekty


Výskum návrhových parametrov a funkcií biokoridorov vodných diel

Garant: Ing. Lea Čubanová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Potreba výskumu a výstavby biokoridorov sústavne rastie na základe zväčšujúceho sa tlaku ekológov na výstavbu a prevádzku vodných diel. Základným princípom biokoridorov je kopírovanie prirodzených tokov, čím vzniká predpoklad ich intenzívneho využívania rybou faunou-kvôli potrave, zmene stanoviska alebo nereseniu. Riešenie návrhových parametrov biokoridoru bude okrem iného vyplývať z modelovania kvality akvatickej oblasti mikrohabitatu tvoreného samotným biokoridorom a korytom toku v oblasti vtokovej a výtokovej. Modelovanie bude založené na princípe IFIM a použitý bude model RHABSIM a River 2D. Návrhové parametre budú overované hydraulickým modelovaním a na vybranom referenčnom úseku sledovaním migrácie označených rýb. Základným cieľom projektu je vytvorenie metodiky pre určenie návrhových parametrov biokoridorov.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikace projektu:APVV-20-003705
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:02. 05. 2006
Datum ukončení projektu:28. 02. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0