19. 1. 2020  2:13 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum návrhových parametrov a funkcií biokoridorov vodných diel

Garant: Ing. Lea Čubanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Potreba výskumu a výstavby biokoridorov sústavne rastie na základe zväčšujúceho sa tlaku ekológov na výstavbu a prevádzku vodných diel. Základným princípom biokoridorov je kopírovanie prirodzených tokov, čím vzniká predpoklad ich intenzívneho využívania rybou faunou-kvôli potrave, zmene stanoviska alebo nereseniu. Riešenie návrhových parametrov biokoridoru bude okrem iného vyplývať z modelovania kvality akvatickej oblasti mikrohabitatu tvoreného samotným biokoridorom a korytom toku v oblasti vtokovej a výtokovej. Modelovanie bude založené na princípe IFIM a použitý bude model RHABSIM a River 2D. Návrhové parametre budú overované hydraulickým modelovaním a na vybranom referenčnom úseku sledovaním migrácie označených rýb. Základným cieľom projektu je vytvorenie metodiky pre určenie návrhových parametrov biokoridorov.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-20-003705
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:02. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0