11. 8. 2020  18:26 Zuzana
Akademický informačný systém

Projekty


Regionalizácia kvality akvatickej oblasti tokov bioindikáciou

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Regionalizácia kvality akvatickej oblasti tokov bioindikáciou".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
KVHK SvF
+421 (2) 32 888 279
C 1209

Legenda
Úloha:administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ