18. 10. 2019  10:51 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a zostrojenie 20L komory pre štúdium výbuchov zvírených prachov a horľavých plynov

Garant: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt rieši problematiku inovatívneho výskumu výbuchových charakteristík zvírených prachov a horľavých plynov prostredníctvom unikátneho zariadenia, ktoré bude navrhnuté a následne skonštruované pracovníkmi UIBE a UVTE. Výskum v danej oblasti prebieha na Ústave integrovanej bezpečnosti úspešne už dve desaťročia a výsledkom je viacero úspešne riešených projektov VEGA a APVV, patentových prihlášok ale i publikácií v renomovaných časopisoch. Projekt bude primárne zmeraný na vývoj a skonštruovanie 20 litrovej výbuchovej komory podľa normy STN EN 14034. Výsledky výskumu bude ďalej možné využiť nielen v publikačných výstupoch riešiteľov z ústavov UIBE a UVTE, ale taktiež pri realizácii podnikateľskej činnosti ako reakcia na dopyt podnikateľských subjektov a priemyselných podnikov. Navrhnuté a následne skonštruované zariadenie bude využiteľné nielen na výskumné účely, ale i pre posúdenie a zatriedenie výbušného prostredia, ktoré majú priemyselné podniky podľa legislatívnych predpisov povinnosť realizovať.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:20Lsphere
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:16. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Šimon Leckýspoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.spoluriešiteľ