23. 10. 2019  20:13 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh algoritmov spracovania bezpečnostne-kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS 7.

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Bezpečnostne-kritické funkcie sú funkcie, realizované pomocou E/E/PE (Elektrická/ Elektronická/Programovateľná Elektronika) systémom súvisiaceho s bezpečnosťou, systémom zabezpečenia bezpečnosti. Bezpečnostný systém sa zakladá z technológiách alebo vonkajších prostriedkov zmenšenia rizika, ktoré sú určené na dosiahnutie bezpečnostného stavu alebo podpory bezpečnostného stavu riadeného procesu v súvislosti s konkrétnou nebezpečnou situáciou. Jedným z rozhodujúcich kritérií pre aplikáciu a posudzovanie spoľahlivosti bezpečnostne -kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS7 je kvalita ich algoritmov. Pričom hlavným problémom je integrácia lokálnych bezpečnostne -kritických funkcií distribuovaných mechatronických systémov s bezpečnostne -kritických funkciami systému PCS7.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:DMSR
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:16. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Dmitrii Vladimirovič Borkinspoluriešiteľ
Ing. Jana Flochová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Gese, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Neštický, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gennadii Samsonovspoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ