Oct 18, 2019   6:29 a.m. Lukáš
Academic information system

Projects


Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans

Supervisor: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na rozbehnutie výskumu v oblasti biolúhovania kovov pomocou mikroorganizmov pričom výstupom by mal byť minimálne jeden článok kategórie A. V rámci MTF STU vieme zabezpečiť pomerne veľké množstvo analýz, najpodstatnejšia z nich, bez ktorej nebude prípadný článok akceptovaný v uznávanom časopise nám však chýba a je potrebné ju zabezpečiť externe. Ide o analýzu koncentrácie vylúhovaného kovu v roztoku najlepšie pomocou AAS (v prípade lúhovania 1 kovu – 1. článok) alebo AES (v prípade lúhovania viacerých kovov súčasne – 2. článok).
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project identification:BIOLEACHING
Project status:Successfully completed
Project start date :16. 04. 2018
Project close date:31. 12. 2018
Number of workers in the project:7
Number of official workers in the project:6

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Štefko, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Bc. Imrich Czérespoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ