17. 10. 2019  4:44 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Biolúhovanie vzácnych kovov z ťažko recyklovateľného elektronického odpadu pomocou baktérií Aciditiobacillus ferooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans

Garant: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na rozbehnutie výskumu v oblasti biolúhovania kovov pomocou mikroorganizmov pričom výstupom by mal byť minimálne jeden článok kategórie A. V rámci MTF STU vieme zabezpečiť pomerne veľké množstvo analýz, najpodstatnejšia z nich, bez ktorej nebude prípadný článok akceptovaný v uznávanom časopise nám však chýba a je potrebné ju zabezpečiť externe. Ide o analýzu koncentrácie vylúhovaného kovu v roztoku najlepšie pomocou AAS (v prípade lúhovania 1 kovu – 1. článok) alebo AES (v prípade lúhovania viacerých kovov súčasne – 2. článok).
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:BIOLEACHING
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:16. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Štefko, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Bc. Imrich Czérespoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ