Oct 17, 2019   10:53 p.m. Hedviga
Academic information system

Projects


Investigation of flux-less soldering of metal-ceramic composites using ultrasonic energy

Supervisor: Ing. Igor Kostolný, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na výskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitných materiálov s Al/Cu a Al/Li matricou vystuženou časticami SiC. Medzi najväčšie výhody týchto materiálov patrí nízka hmotnosť a unikátne mechanické a fyzikálne vlastnosti. Spájkovanie je jednou z technológií používanou pri výrobe elektronických súčastí obsahujúce tieto progresívne materiály. Hlavným problémom pri spájkovaní týchto materiálov je ich povrchová oxidická vrstva, ktorá musí byť rozrušená aby došlo k ich zmáčaniu. Ďalšou podmienkou je použitie spájkovacích zliatin s vhodným chemickým zložením, ktoré následne zabezpečia interakciu a vznik metalurgických spojov. Výhoda v použití beztavivového spájkovania spočíva v eliminácií taviva, čo poskytuje celý rad výhod ako absencia čistenia spojov či možná kontaminácia spojov tavivom. Okrem iného je táto metóda zaujímavá aj z ekonomického či environmentálneho hľadiska. Experimenty budú vykonávané v laboratóriu spájkovania na pôde MTF STU v Trnave.
Kind of project:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project identification:KOMPOZIT
Project status:Not approved
Project start date :01. 05. 2018
Project close date:30. 04. 2020
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Barbora Ludrovcováspoluriešiteľ