Oct 20, 2019   3:34 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Analysis of random failures and their prediction in industrial process control systems

Supervisor: Ing. Martin Németh, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt s názvom analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov nadväzuje na výskum realizovaný v rámci dizertačnej práce Analýza vznikajúcich porúch systémov riadenia procesov na báze dolovania dát. Projekt si kladie za cieľ inovatívnym spôsobom pristúpiť k problematike predikcie náhodných porúch v rámci systémov riadenia procesov s využitím metód umelej inteligencie a získavania znalostí z dát.
Kind of project:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:ANPP
Project status:Not approved
Project start date :01. 05. 2018
Project close date:30. 04. 2020
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.zodpovedný riešiteľ
Dmitrii Vladimirovič Borkinspoluriešiteľ