18. 9. 2019  20:02 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov

Garant: Ing. Martin Németh, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt s názvom analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov nadväzuje na výskum realizovaný v rámci dizertačnej práce Analýza vznikajúcich porúch systémov riadenia procesov na báze dolovania dát. Projekt si kladie za cieľ inovatívnym spôsobom pristúpiť k problematike predikcie náhodných porúch v rámci systémov riadenia procesov s využitím metód umelej inteligencie a získavania znalostí z dát.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:ANPP
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.zodpovedný riešiteľ
Dmitrii Borkinspoluriešiteľ