23. 10. 2019  4:13 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov

Garant: Ing. Martin Németh, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt s názvom analýza náhodných porúch a ich predikcia v systémoch riadenia priemyselných procesov nadväzuje na výskum realizovaný v rámci dizertačnej práce Analýza vznikajúcich porúch systémov riadenia procesov na báze dolovania dát. Projekt si kladie za cieľ inovatívnym spôsobom pristúpiť k problematike predikcie náhodných porúch v rámci systémov riadenia procesov s využitím metód umelej inteligencie a získavania znalostí z dát.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:ANPP
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Andrea Némethová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.zodpovedný riešiteľ
Dmitrii Vladimirovič Borkinspoluriešiteľ