19. 6. 2019  3:47 Alfréd
Akademický informační systém

Projekty


Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania dynamicky atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézie a prípravu TiAlN a TiAlSiN povlakov s redukovaným vnútorným napätím.

Garant: Ing. Paulína Zacková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Tento projekt je zameraný na prípravu povlakov TiAlN a nanokompozitných povlakov TiAlSiN pomocou novej generácie implantačného a depozičného procesu (PIII&D) založeného na kombinácií plazmou podporovanej iónovej implantácie (PIII) a vysokovýkonného impulzného magnetrónového naprašovania (HiPIMS). Pre overenie dosiahnutých vlastností takto pripravených povlakov budú ich vlastnosti konfrontované s povlakmi pripravenými existujúcimi technológiami jednosmerným magnetrónovým naprašovaním (dcMS) a depozíciou pomocou oblúkového výboja (LARC®). Pripravené povlaky po optimalizácii technologických parametrov budú aplikované na rezné nástroje vyrobené zo spekaného karbidu volfrámu a na lisovacie formy, pričom očakávame, že sa zvýši trvanlivosť nástrojov v dôsledku lepšej adhézie na rozhraní povlak - podložka (nástroj), zvýši sa oteruvzdornosť povlakov znížením vnútorných pnutí v objeme povlaku.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:HARDCO
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 05. 2018
Datum ukončení projektu:30. 04. 2020
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Paulína Zacková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ