26. 6. 2019  10:36 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania dynamicky atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézie a prípravu TiAlN a TiAlSiN povlakov s redukovaným vnútorným napätím.

Garant: Ing. Paulína Babincová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento projekt je zameraný na prípravu povlakov TiAlN a nanokompozitných povlakov TiAlSiN pomocou novej generácie implantačného a depozičného procesu (PIII&D) založeného na kombinácií plazmou podporovanej iónovej implantácie (PIII) a vysokovýkonného impulzného magnetrónového naprašovania (HiPIMS). Pre overenie dosiahnutých vlastností takto pripravených povlakov budú ich vlastnosti konfrontované s povlakmi pripravenými existujúcimi technológiami jednosmerným magnetrónovým naprašovaním (dcMS) a depozíciou pomocou oblúkového výboja (LARC®). Pripravené povlaky po optimalizácii technologických parametrov budú aplikované na rezné nástroje vyrobené zo spekaného karbidu volfrámu a na lisovacie formy, pričom očakávame, že sa zvýši trvanlivosť nástrojov v dôsledku lepšej adhézie na rozhraní povlak - podložka (nástroj), zvýši sa oteruvzdornosť povlakov znížením vnútorných pnutí v objeme povlaku.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:HARDCO
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Paulína Babincová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ