May 27, 2019   3:08 a.m. Iveta
Academic information system

Projects


Investigation of the next generation implantation and deposition processes to obtain dynamically atomic clean surfaces for increased adhesion and the preparation of TiAlN and TiAlSiN coatings with reduced internal stress.

Supervisor: Ing. Paulína Zacková, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Tento projekt je zameraný na prípravu povlakov TiAlN a nanokompozitných povlakov TiAlSiN pomocou novej generácie implantačného a depozičného procesu (PIII&D) založeného na kombinácií plazmou podporovanej iónovej implantácie (PIII) a vysokovýkonného impulzného magnetrónového naprašovania (HiPIMS). Pre overenie dosiahnutých vlastností takto pripravených povlakov budú ich vlastnosti konfrontované s povlakmi pripravenými existujúcimi technológiami jednosmerným magnetrónovým naprašovaním (dcMS) a depozíciou pomocou oblúkového výboja (LARC®). Pripravené povlaky po optimalizácii technologických parametrov budú aplikované na rezné nástroje vyrobené zo spekaného karbidu volfrámu a na lisovacie formy, pričom očakávame, že sa zvýši trvanlivosť nástrojov v dôsledku lepšej adhézie na rozhraní povlak - podložka (nástroj), zvýši sa oteruvzdornosť povlakov znížením vnútorných pnutí v objeme povlaku.
Kind of project:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Department:Institute of Materials (MTF)
Project identification:HARDCO
Project status:In process of execution
Project start date :01. 05. 2018
Project close date:30. 04. 2020
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Paulína Zacková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ