14. 10. 2019  22:21 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania dynamicky atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézie a prípravu TiAlN a TiAlSiN povlakov s redukovaným vnútorným napätím.

Garant: Ing. Paulína Babincová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento projekt je zameraný na prípravu povlakov TiAlN a nanokompozitných povlakov TiAlSiN pomocou novej generácie implantačného a depozičného procesu (PIII&D) založeného na kombinácií plazmou podporovanej iónovej implantácie (PIII) a vysokovýkonného impulzného magnetrónového naprašovania (HiPIMS). Pre overenie dosiahnutých vlastností takto pripravených povlakov budú ich vlastnosti konfrontované s povlakmi pripravenými existujúcimi technológiami jednosmerným magnetrónovým naprašovaním (dcMS) a depozíciou pomocou oblúkového výboja (LARC®). Pripravené povlaky po optimalizácii technologických parametrov budú aplikované na rezné nástroje vyrobené zo spekaného karbidu volfrámu a na lisovacie formy, pričom očakávame, že sa zvýši trvanlivosť nástrojov v dôsledku lepšej adhézie na rozhraní povlak - podložka (nástroj), zvýši sa oteruvzdornosť povlakov znížením vnútorných pnutí v objeme povlaku.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:HARDCO
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2020
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Paulína Babincová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ