Aug 26, 2019   2:34 a.m. Samuel
Academic information system

Projects


Design and implementation of a system of prediction of the suitability of the selected type of treatment in patients with ischemic heart disease

Supervisor: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt svojim zameraním spadá do tematickej oblasti Výskum zameraný na liečenie životohrozujúcich chorôb. Projekt si kladie za cieľ vytvoriť predikčný systém úspešnosti nasadzovanej liečby pacientom s ischemickou chorobou srdca s využitím metód umelej inteligencie. Predikčný systém by mal byť schopný určiť pravdepodobnosť úspešnosti zvoleného typu liečby v prípaej jeho nevhodnosti poukázať na relevantné príčiny a navrhnúť typ liečby s najvyššou pravdepodobnosťou úspechu. Systém však bude slúžiť iba ako jeden z diagnostických nástrojov odborného lekára a nie ako definitívne riešenie určovania vhodného typu liečby.
Kind of project:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:ISCHYS
Project status:Not approved
Project start date :01. 05. 2018
Project close date:30. 04. 2020
Number of workers in the project:4
Number of official workers in the project:4

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Andrea Némethová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Dmitrii Borkinspoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.spoluriešiteľ