22. 10. 2019  19:14 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a realizácia systému predikcie vhodnosti vybraného typu liečby u pacientov s ischemickou chorobou srdca.

Garant: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt svojim zameraním spadá do tematickej oblasti Výskum zameraný na liečenie životohrozujúcich chorôb. Projekt si kladie za cieľ vytvoriť predikčný systém úspešnosti nasadzovanej liečby pacientom s ischemickou chorobou srdca s využitím metód umelej inteligencie. Predikčný systém by mal byť schopný určiť pravdepodobnosť úspešnosti zvoleného typu liečby v prípaej jeho nevhodnosti poukázať na relevantné príčiny a navrhnúť typ liečby s najvyššou pravdepodobnosťou úspechu. Systém však bude slúžiť iba ako jeden z diagnostických nástrojov odborného lekára a nie ako definitívne riešenie určovania vhodného typu liečby.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:ISCHYS
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Andrea Némethová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Dmitrii Vladimirovič Borkinspoluriešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.spoluriešiteľ