22. 10. 2019  23:04 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a analýza mechatronického systému pre elimináciu nežiaduceho kmitania nosníkovej štruktúry

Garant: Ing. Ladislav Rolník, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh mechatronického systému, ktorý kompenzuje nežiaduce účinky (kmitanie) definovaných dynamických síl, ktoré negatívne ovplyvňujú skúmaný systém. Hlavným konštrukčným prvkom mechatronického systému bude nosníková štruktúra s konštantným alebo variabilným prierezom a kompozícia prídavných prvkov ako snímacie a akčné členy. Dynamické vlastnosti nosníkovej štruktúry sú reprezentované modálnymi vlastnosťami (vlastné tvary, vlastné frekvencie), ktoré sú závislé na geometrických parametroch a materiálových vlastnostiach štruktúry.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:SBS
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ladislav Rolník, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Štefan Šimonspoluriešiteľ
Ing. Štefan Vrtielspoluriešiteľ