26. 8. 2019  7:02 Samuel
Akademický informační systém

Projekty


Inovácia vzdelávacieho programu v študijnom programe Mikroelektronika so zameraním na základné predmety bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, s dôrazom na progresívne mikro-, opto- a nanoelektronické technológie

Garant: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Inovácia vybraných predmetov v študijnom programe Mikroelektronika na FEI STU v bakalárskom a inžinierskom štúdiu odboru Elektronika, so zohľadnením nového modelu dvojstupňového štúdia v prezenčnej a dištančnej forme, využitím nových pedagogických prístupov a nových technológií - eLearning, "blended learning" (kombinované štúdium), tímové projekty a individuálne projekty v rámci štandardnej výučby "face to face" (tvárou v tvár), individualizacia požiadaviek na študentov i učiteľov s podporou zakladania študentských tvorivých a vedeckých kolektívov. Vytvorenie predpokladov a tématických blokov pre celoživotné vzdelávanie a rekvalifikáciu.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:3/4009/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0