4. 7. 2020  4:34 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Aktivizácia dizajnu ako formy kultúrnej a ekonomickej reprezentácie Slovenska v EU.

Garant: Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.


Základní informace      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:J. Fígeľ a M. Lamač v dokumente "Slovensko na ceste do EU" doporučujú vedome vyčleniť dizajn v rámci výtvarného umenia orientujúceho sa na národnú kultúru a oslovovať tak kultúrnu verejnosť Európy i celého sveta. Okrem vedeckého aspektu, ktorú mimoriadne nadobúda na svojej intenzite môžeme konštatovať aj zvyšujúci sa počet dizajnérskych firiem poskytujúcich perspektívu prílevu zahraničného kapitálu do SR. Dizajnéri zo SR sa budú môcť úspešne integrovať do medzinárodných vývojových tímov, čo obohatí ich skúsenosť o priamy kontakt s vyspelými technológiami a manažérskymi prístupmi a spätne tak uľahčia vytváranie zázemia a kontaktov pre domáci dizajn.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracoviště:
Katedra dizajnu (UD FA)
Identifikace projektu:
3/4309/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0